כלכליסט – מינוי לי טלמון-אופיר למנהלת קשרי סוכנים בשטיינר