כוכב יזרעאל – הנגשת גנים וכיתות לילדים לקויי שמיעה במגידו