ידיעות העמק – הנגשת גנים וכיתות לילדים לקויי שמיעה בגלבוע