ידיעות אחרונות – מינוי לי טלמון אופיר למנהלת קשרי סוכנים בשטיינר