ידיעות אחרונות, מוסף ממון – מינוי ליעוז לסמנכ"ל כספים