חדשות השרון – הנגשת גנים וכיתות לילדים לקויי שמיעה