חדשותי, השרון – שטיינר משיקה חטיבה לטיפולי שפה ודיבור