המודיע, מדור מדע וטכנולוגיה – שטיינר משיקה חטיבה לטיפולי שפה ודיבור