הודעה לעיתונות – תמיכה מחודשת במועדון ספורט חירשים חיפה