הודעה לעיתונות – חנוכת קרן לחקר השמיעה ע"ש הרמינה ופרניו שטיינר באוניברסיטת חיפה