הודעה לעיתונות – הנגשת מוסדות חינוך לתלמידים לקויי שמיעה