הודעה לעיתונות: הנגשת מוסדות חינוך לתלמידים לקויי שמיעה – ערבית