הודעה לעיתונות: הנגשת מוזיאוני חיפה ללקויי שמיעה – ערבית