הודעה לעיתונות – הנגשת כיתות וגנים לתלמידים לקויי שמיעה במגזר הערבי