הודעה לעיתונות – הנגשת כיתות וגנים לתלמידים לקויי שמיעה במגידו