הודעה לעיתונות – הנגשת גנים וכיתות לילדים לקויי שמיעה בנשר