הודעה לעיתונות – הטה אוזן לדממה – יום בדיקות שמיעה חינם