הודעה לעיתונות – בדיקות שמיעה חינם לרגל יום ההתרמה השנתי