הארץ – פתאום קם אדם בבוקר ומגלה שאיבד את השמיעה – חנין קופטי-דיאב