הארץ, מוסף תוצרת הארץ – שטיינר מכשירי שמיעה: סיפורה של המדינה