הארץ, מוסף ביו יום השמיעה – עזרו להם לשמוע: הנגשות ציבוריות ללקויי שמיעה