הארץ, מוסף ביו יום השמיעה – כיצד תשמרו על השמיעה שלכם?