הארץ – לא על מכשיר השמיעה לבדו – שיקום השמיעה בחמישה צעדים