הארץ-מגזין ביו זכויות החולה: לקות שמיעה, דיכאון והקשר ביניהם לשיקום שמיעה מוקדם