גלילון, כל מה שקורה בגליל – פתיחת סניף שטיינר בצפת