בטאון אגד 143, עמ' 30-31 – טינטון – אפשר לטפל, ואפשר ללמוד להתעלם מהרעש