אתר חי פה – חברת סונובה ישראל השיקה את משרדיה בפארק מדעי החיים